struna tražilica

image shadow

hladno društvo

društvo koje karakterizira relativni nedostatak društvene raslojenosti, statičnost i mitski oblik mišljenja

etnologija i antropologija

hod na zglobovima

četveronožno kretanje s poluuspravnim gornjim dijelom tijela koje se oslanja na vanjske zglobove šake prednjih udova između kosti zapešća i članaka prsti

etnologija i antropologija

holizam

temeljni antropološki pristup prema kojemu su za razumijevanje čovjeka potrebna saznanja o svim aspektima njegova kulturnoga i biološkoga postojanja

etnologija i antropologija

hominidi

porodica primata iz natporodice hominoida koja obuhvaća orangutane i Homininae

etnologija i antropologija

Homininae

potporodica primata u porodici hominida koja obuhvaća gorile, čimpanze i Homo

etnologija i antropologija

hominini

pleme primata iz potporodice hominidi koje obuhvaća vrste Homo i čimpanze te njihove izumrle pretke

etnologija i antropologija

hominizacija

evolucijski proces koji je doveo do današnjega čovjeka

etnologija i antropologija

hominoidi

natporodica primata koja obuhvaća hominide i gibone

etnologija i antropologija

Homo

rod hominida iz plemena hominini kojemu pripadaju i današnji ljudi

etnologija i antropologija

Homo erectus

izumrla vrsta roda Homo za koju se smatra da je prethodila vrsti Homo sapiens

etnologija i antropologija