struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

globalizacija

proces komunikacijskoga, ekonomskoga, kulturnoga i društvenoga umreživanja na svjetskoj razini

etnologija i antropologija

globalizam

poimanje svijeta kao cjeline kojom vlada ideologija svjetskoga tržišta i neoliberalizma

interdisciplinarne društvene znanosti

glokalizacija

proces modifikacije globalnih utjecaja u lokalnim kontekstima

etnologija i antropologija

glotokronologija

statistička metoda za procjenu vremena odvajanja srodnih jezika

etnologija i antropologija

gonadarhe

početak sazrijevanja spolnih žlijezda u pubertetu

etnologija i antropologija

gorile

rod primata iz potporodice Homininae

etnologija i antropologija

govor

osnovna komunikacijska djelatnost čovjeka kojom proizvodi i tumači glasovne znakove uz koje se vežu određena značenja

etnologija i antropologija

govor tijela

neverbalna komunikacija svjesnim ili nesvjesnim tjelesnim pokretima

etnologija i antropologija

govorna zajednica

zajednica koja dijeli znanje o pravilima govornoga ponašanja i njegove interpretacije

etnologija i antropologija

govorni čin

najmanja funkcionalna komunikacijska jedinica

etnologija i antropologija