struna tražilica

image shadow

enkulturacija

proces usvajanja kulture

etnologija i antropologija

entekstualizacija

pretvaranje govorne prakse i diskursa u tekst

etnologija i antropologija

epidemiološka tranzicija

promjena obrasca pobola stanovništva u razvijenim zemljama sa zaraznih na nezarazne bolesti, kao glavnih uzroka smrtnosti

etnologija i antropologija

epidermni grebeni

usporedni nabori površinskoga dijela kože na prstima, dlanovima i stopalima na kojima se nalaze izlazni otvori žlijezda znojnica

etnologija i antropologija

epifiza

sekundarno središte okoštavanja odvojeno od ostatka kosti hrskavicom

etnologija i antropologija

epifizna ploča

tkivo između epifize i dijafize odgovorno za rast kosti

etnologija i antropologija

epigenetika

proučavanje nasljednih promjena prouzročenih mehanizmima koji isključuju promjenu slijeda molekule DNK-a

biologija

epistaza

međuodnos najmanje dvaju genskih lokusa koji prouzročuje fenotip drukčiji od onoga koji nastaje njihovim pojedinačnim djelovanjem

biologija

ergometrija

metoda ispitivanja funkcionalne sposobnosti krvožilnoga sustava podvrgavanjem ispitanika fizičkome opterećenju na ergometru

temeljne medicinske znanosti

esencijalizam

pretpostavka da neka skupina ili kategorija ima najmanje jedno ključno obilježje koje bitno određuje identitet svih njezinih pripadnika

etnologija i antropologija