struna tražilica

image shadow

disharmonični režim

rodbinski sustav u kojemu se pravila podrijetla i naseljavanja ne podudaraju

etnologija i antropologija

diskretnost

svojstvo jezika da se sastoji od jasno razgraničenih elemenata

etnologija i antropologija

diskriminacija

praksa kojom se pripadnicima jedne skupine ograničuje ili onemogućuje pristup društvenim resursima i mogućnostima koje imaju pripadnici druge skupine

etnologija i antropologija

diskurs

skup kulturno strukturiranih jezičnih reprezentacija i obrazaca za stvaranje značenja o nekome aspektu ljudske stvarnosti

etnologija i antropologija

diskurzna formacija

znanje o nekim društvenim ili prirodnim pojavama

etnologija i antropologija

diskurzna praksa

uporaba nekoga diskursa i ponašanje u skladu s njime

etnologija i antropologija

diskurzni glas

specifični identitet koji je jezično reprezentiran

etnologija i antropologija

diskurzno čvorište

diskurzna točka koja djelomično učvršćuje niz povezanih značenja

etnologija i antropologija

diskurzno polje

neograničeno mnoštvo značenja koje neki znak ili diskurzni element može poprimiti

interdisciplinarne humanističke znanosti

dispozicija

socijalizacijom usvojena sklonost pojedinca određenome djelovanju ili izboru

etnologija i antropologija