struna tražilica

image shadow

analiza vezanosti gena

statistička metoda utvrđivanja položaja gena povezanoga s nekim fenotipskim svojstvom s pomoću genskih biljega kojima su položaji na kromosomu poznati

etnologija i antropologija

androcentrizam

pogled na svijet iz muške perspektive u kojemu muškarac zauzima središnje mjesto

etnologija i antropologija

androginija

postojanje muških i ženskih obilježja u iste osobe

etnologija i antropologija

angularna vijuga

dio moždane kore na spoju tjemenoga, sljepoočnoga i zatiljnoga režnja koji asocijativno povezuje jezične, slušne i vizualne obavijesti

biologija

animatizam

vjerovanje da sve na svijetu prožima impersonalna duhovna sila

etnologija i antropologija

animizam

vjerovanje da sva živa bića i određeni drugi entiteti u prirodi imaju dušu

etnologija i antropologija

anizogamija

brak partnera nejednakoga društvenog položaja

etnologija i antropologija

anketa

metoda prikupljanja podataka o mišljenjima, stavovima ili ponašanju određene skupine ispitanika

interdisciplinarne društvene znanosti

anomija

stanje bez društvenih norma i vrijednosti

etnologija i antropologija

antifundacionalizam

stajalište prema kojemu ne postoje osnovna, neupitna uvjerenja koja bi bila temelj svega ostalog znanja

interdisciplinarne humanističke znanosti