struna tražilica

image shadow

vodilica sidrenoga lanca

cijev ili žlijeb za vođenje lanca u lančanik ili iz njega

brodogradnja

vodna linija

presjek brodskoga obrisa s vodoravnom ravninom

brodogradnja

voj boka

uzdužni niz limova opločenja boka

brodogradnja

voj dna

voj limova opločenja dna

brodogradnja

voj palube

voj limova opločenja palube

brodogradnja

voj pregrade

vodoravni niz limova opločenja pregrade

brodogradnja

vojna podmornica

podmornica u sastavu brodovlja ratne mornarice

brodogradnja

vojna ronilica

ronilica namijenjena zadaćama ratne mornarice

brodogradnja

vojna spasilačka ronilica

vojna suha ronilica izvedena i opremljena za dosjedanje na izlaze potonulih podmornica radi prebacivanja posade

brodogradnja

vojno brodogradilište

vojno trgovačko društvo s obalama, opremom i radionicama za gradnju, opremanje i popravak vojnih brodova

pravo