struna tražilica

image shadow

sigurni način vođenja broda

način vođenja broda kojim se ne ugrožava sigurnost ljudi, broda i tereta te se ne onečišćuje okoliš

geodezija

sigurni vez

klauzula u ugovoru u prijevozu o sigurnome mjestu ukrcavanja ili iskrcavanja tereta u luci koju određuje naručitelj

pravo

sigurnosna zaštita

sustav preventivnih mjera za zaštitu brodova i luka od prijetnje namjernim nezakonitim i štetnim činom

tehnologija prometa i transport

sigurnost plovidbe

osnovni uvjeti kojima moraju odgovarati plovni putovi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnome moru države i luke, pomorski objekti i plovni objekti koji plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem iste države, posada na pomorskim objektima te plovidba i peljarenje na moru

pravo

sila izboja

poprečna sila koju stvara vijak i ostvaruje izboj krme

tehnologija prometa i transport

sila kormila

sila koja se stvara na listu kormila

tehnologija prometa i transport

sila morske struje na brod

sila koju stvara morska struja djelovanjem na podvodnu površinu broda

tehnologija prometa i transport

sila poriva

sila porivnika kojom se ostvaruje poriv broda naprijed ili natrag

tehnologija prometa i transport

sila poriva pramčanoga porivnika

sila poriva koju stvara pramčani porivnik

tehnologija prometa i transport

sila vjetra na brod

sila koju stvara vjetar djelovanjem na nadvodnu površinu broda

tehnologija prometa i transport