struna tražilica

image shadow

razarač

brzi borbeni ratni brod istisnine od 1500 do 7000 tona i opremljen topničkim, torpednim i raketnim oružjem

brodogradnja

razina oblaka

sloj u atmosferi u kojemu se nalaze određene vrste oblaka

geofizika

razlika geografske dužine

kraći dio luka ekvatora između meridijana mjesta polaska i mjesta dolaska

geodezija

razlika geografske širine

luk meridijana između paralela mjesta polaska i mjesta dolaska

geodezija

razma

rubni dio palubne ograde ili boka plovila

brodogradnja

razupora dvodna

element koji povezuje i prenosi vertikalno opterećenje između uzdužnjaka oplate dna i pokrova dvodna

brodogradnja

rebrenica

poprečni nosivi element dna broda koji se proteže od uzvoja do uzvoja

brodogradnja

rebro

poprečno postavljen ukrepni element vanjske oplate

brodogradnja

red u lukama

pravni propisi kojima se moraju podvrgnuti svi brodovi u luci te ostali korisnici luke i sudionici u lučkome poslovanju

tehnologija prometa i transport

redoviti pregled broda

obvezatni pregled kojemu brod podliježe u redovitim vremenskim razmacima propisanima Tehničkim pravilima

brodogradnja