struna tražilica

image shadow

okvir boka

dio okvirnoga rebra smješten uz bok

brodogradnja

okvir dna

dio okvirnoga rebra smješten uz dno

brodogradnja

okvir palube

dio okvirnoga rebra smješten uz palubu

brodogradnja

okvir uzdužne pregrade

okomiti nosač uzdužne pregrade koji pojačava pregradu i podupire njezine uzdužnjake

brodogradnja

okvirna sponja

poprečni nosač palube

brodogradnja

okvirno rebro

poprečni okvirni složeni nosač sastavljen od okvira dna, okvira boka, okvira palube i okvira uzdužne pregrade

brodogradnja

oluja

nevrijeme s olujnim vjetrom

geofizika

olujna prečka

prečka za jedrenje u olujnim uvjetima

brodogradnja

olujni vjetar

vjetar jačine osam bofora i brzine od 62 do 74 kilometra na sat

geofizika

olujno more

šesti stupanj stanja mora s valovima visine od četiri do šest metara

geofizika