struna tražilica

image shadow

Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih prostora

međunarodni pravilnik kojim se uređuju pitanja sigurnosne zaštite na brodovima i lučkim područjima

tehnologija prometa i transport

međunarodni tjesnac

tjesnac koji služi međunarodnoj plovidbi između jednoga dijela otvorenoga mora i drugoga dijela otvorenoga mora

pravo

međunarodno more

morski prostor koji nije podložan suverenosti ni jurisdikciji obalnih država

pravo

međunarodno pravo mora

sustav međunarodnih pravnih pravila kojima se utvrđuju granice vlasti, prava i obveze međunarodnopravnih subjekata u pojedinim područjima mora

pravo

Međunarodno udruženje za pomorska i prijevozna osiguranja

međunarodna ustanova u koju su učlanjena nacionalna udruženja osiguratelja radi unapređenja djelatnosti u međunarodnim okvirima i zaštite interesa njezinih članova

pravo

međupalublje

prostor između dviju paluba ispod gornje palube

brodogradnja

međurebro

dodatno rebro postavljeno između rebara radi dodatnoga ukrućenja opločenja

brodogradnja

međuuzdužnjak

dodatni uzdužni ukrepni element između uzdužnjaka

brodogradnja

meko nasukanje

nasukanje na pješčano ili muljevito dno

tehnologija prometa i transport

metacentarska visina

udaljenost između poprečnoga metacentra i sustavnoga težišta broda

brodogradnja