struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

linijski uvjeti

sadržaj ugovora o prijevozu stvari morem u linijskoj plovidbi

pravo

linijsko brodarstvo

pomorsko brodarstvo u kojemu su putovanje broda, plovidbeni pravci i luke ukrcaja i iskrcaja stalni i unaprijed određeni

tehnologija prometa i transport

list kormila

ploha kormila čijim se zakretanjem mijenja smjer broda

brodogradnja

Lloydova polica

klasični obrazac police pomorskoga osiguranja koji je Lloydova korporacija tijekom protekla dva stoljeća upotrebljavala pri osiguranju pomorskih rizika

pravo

lokalna naprezanja

naprezanja koja se pojavljuju na pojedinim dijelovima brodske konstrukcije

brodogradnja

lom vjetra

nagla promjena smjera vjetra

geofizika

lučka ispostava

ured lučke kapetanije u udaljenim područjima kapetanije ili u mjestima koja imaju veće gospodarsko i prometno značenje

pravo

lučka kapetanija

područna jedinica ministarstva nadležnoga za poslove pomorstva u sastavu uprave za pomorstvo koja obavlja upravne poslove, inspekcijske poslove službe sigurnosti plovidbe te druge stručne poslove službe sigurnosti plovidbe na moru i u unutrašnjim vodama

pravo

lučka polica

polica kojom brodar osigurava samo rizike ležarine ili rizike broda u raspremanju

pravo

lučka uprava

neprofitna pravna osoba koju osniva država radi upravljanja, gradnje i korištenja luke otvorene za javni promet koja je od osobitoga, međunarodnoga i gospodarskoga interesa za Republiku Hrvatsku

pravo