struna tražilica

image shadow

odlaganje

bilo koji primjenjivi postupak prema dodatku II.A Smjernice 75/442/EEC [Smjernica 94/62/EC]

terminološke norme

odlaganje mulja

odlaganje mulja koji nije upotrebljiv

terminološke norme

odobrenje

dozvola da se neki proizvod ili proces stavi na tržište ili upotrebljava u navedenu svrhu ili pod navedenim uvjetima

terminološke norme

odredba

izričaj u sadržaju normativnoga dokumenta u obliku iskaza, upute, preporuke ili zahtjeva

terminološke norme

odredba o izvedbi

odredba o prikladnosti za namjenu koja se odnosi na ponašanje proizvoda, procesa ili usluge tijekom njegove uporabe ili u vezi s njom

terminološke norme

određeno mjerno područje

skup vrijednosti koncentracija za koje ukupna nesigurnost mjernog postupka treba biti unutar utvrđenih granica [EN 482]

terminološke norme

određivanje veličine

određivanje dimenzija prekidnosti ili indikacija za vrednovanje

terminološke norme

održavanje

djelovanje kojim se sprečava da zatvoreno odlagalište štetno utječe na okoliš

terminološke norme

održavanje

kombinacija svih tehničkih, administrativnih i poslovodnih postupaka tijekom vijeka trajanja nekog elementa s ciljem zadržavanja ili vraćanja elementa u stanje u kojem može izvršiti zahtijevanu funkciju

terminološke norme

održavanje koje provodi rukovatelj stroja

održavanje koje provodi korisnik ili rukovatelj stroja

terminološke norme