struna tražilica

image shadow

metoda graničnih stanja

proračunska metoda u kojoj se za konstrukciju zahtijeva sprečavanje dostizanja nekih graničnih stanja

terminološke norme

metoda parcijalnih koeficijenata sigurnosti

proračunska metoda u kojoj se uzimaju u obzir nesigurnosti i promjenljivost osnovnih varijabli pomoću parcijalnih koeficijenata sigurnosti

terminološke norme

miješalica plinova

uređaj do kojeg se odvojeno dopremaju kisik i drugi medicinski plinovi i koji odvodi smjesu plinova u koncentracijama koje može namjestiti djelatnik

terminološke norme

miješani primarni mulj

mulj koji nastaje u primarnoj obradi otpadne vode i sadrži druge muljeve, npr. otpadni aktivni mulj

terminološke norme

mikrofokusna radiografija

prozračivanje pri kojemu se primjenjuje rendgenska cijev s vrlo malom efektivnom dimenzijom fokusa, manjom od 100 μm

terminološke norme

minerski pribor

neeksplozivna sredstva koja se koriste kod miniranja

terminološke norme

mjerač brzine doze zračenja

uređaj za mjerenje brzine doze rendgenskog zračenja ili gama-zračenja

terminološke norme

mjerilo protoka

uređaj koji pokazuje volumen određenoga plina ili mješavine plinova koji je protekao u jedinici vremena

terminološke norme

mjerna točnost

usko slaganje između kojega mjernog rezultata i istinite vrijednosti mjerene veličine

terminološke norme

mjerni postupak

postupak uzorkovanja i analiziranja jednog ili više kemijskih ili bioloških agensa u zraku, uključujući pohranu i prijenos uzorka

terminološke norme