struna tražilica

image shadow

ispitna kemikalija

kemikalija koja se stavlja u dodir s uzorkom materijala zaštitne odjeće radi određivanja njihova međudjelovanja ili podnošljivosti u odnosu kemikalija/materijal zaštitne odjeće

terminološke norme

ispitna kemikalija

tekućina ili plin koji se upotrebljava za ispitivanje uzorka materijala zaštitne odjeće

terminološke norme

ispitna oštrica

čelične oštrice određene za uporabu u ispitivanjima

terminološke norme

ispitna tekućina

čista tekuća kemikalija ili smjesa tekućih kemikalija koje se upotrebljavaju za ispitivanje

terminološke norme

isporučene ispitne oštrice

ispitne oštrice koje isporučuje proizvođač s izbrušenim ili izbrušenim i uglađenim bridovima

terminološke norme

ispravak

uklanjanje tiskarskih, jezičnih i sličnih pogrešaka iz objavljenoga teksta normativnog dokumenta

terminološke norme

isprekidano usisavanje

usisavanje kod kojeg se negativni tlak automatski i povremeno vraća na atmosferski tlak

terminološke norme

ispušni otvor

otvor kroz koji se suvišni i/ili otpadni plin ili plinovi oslobađaju u atmosferu ili do sustava odvođenja anestetičkoga plina

terminološke norme

ispušni otvor

otvor ili otvori kroz koji se ispušta otpadni plin

terminološke norme

ispušni ventil

ventil kroz koji se prekomjerni i ili otpadni plinovi ispuštaju u atmosferu ili prema AGSS-u

terminološke norme