struna tražilica

image shadow

gustoća upadnoga toplinskog toka

količina energije u jedinici vremena koja upada na izloženu površinu kalorimetra

terminološke norme