struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

anoda

pozitivna elektroda rendgenske cijevi

terminološke norme

anodna struja

struja elektrona u rendgenskoj cijevi od katode prema anodi

terminološke norme

APL ventil

tlačno-granični ventil kojemu se mogu namještati vrijednosti graničnoga tlaka

terminološke norme

apsolut

mirisni proizvod dobiven od konkreta pomade ili rezinoida ekstrakcijom etanolom pri sobnoj temperaturi

terminološke norme

apsolutna vlažnost

masa vodene pare u jedinici volumena vlažnog zraka

terminološke norme

apsorpcija

postupak pri kojemu se broj upadnih fotona smanjuje kad oni prolaze kroz tvar

terminološke norme

aromatična voda

vodeni destilat koji preostaje nakon parne destilacije i odijeljivanja eteričnog ulja

terminološke norme

arterijska saturacija kisikom

postotak hemoglobina zasićenoga kisikom u arterijskoj krvi

terminološke norme

audit

sustavan, neovisan i dokumentiran proces dobivanja zapisa i iskaza o činjenicama ili drugih odgovarajućih podataka i njihovo objektivno ocjenjivanje radi određivanja u kojemu su opsegu ispunjeni utvrđeni zahtjevi

terminološke norme

azbestni otpad

otpad koji sadržava znatne količine azbesta

terminološke norme