struna tražilica

image shadow

vjerodostojna inačica

inačica dokumenta koja je mjerodavna za pravno tumačenje i primjenu

pravo

vjerovnik

fizička ili pravna osoba koja u okviru obavljanja svoje poslovne ili profesionalne djelatnosti odobrava kredit ili obećava odobriti kredit

pravo

vladajući položaj

položaj poduzetnika u kojemu se on zbog svoje tržišne snage može ponašati u znatnoj mjeri neovisno o svojim stvarnim ili mogućim takmacima, potrošačima, kupcima ili dobavljačima

pravo

vlastita sredstva kreditnih institucija i investicijskih fondova

kapital i rezerve kojima kreditne institucije i investicijski fondovi raspolažu prema propisanim kapitalnim zahtjevima

pravo

vlastita sredstva Unije

prihodi koji se automatski uplaćuju u proračun Unije u skladu s Ugovorima i provedbenim aktima, bez posebne odluke nacionalnih vlasti, a čine 99% proračuna Unije

pravo

vlastiti doprinos

financijski doprinos korisnika državne potpore za sanaciju i restrukturiranje koji mora iznositi najmanje 25% opravdanih troškova, i to iz vlastitih sredstava ili iz nekih drugih izvora financiranja koja ne sadržavaju neki oblik državne potpore

pravo

vrijednosni papiri TARGET2

jedinstvena tehnička platforma Eurosustava kojom središnji depozitoriji vrijednosnih papira i nacionalnih središnjih banaka pružaju osnovne i neutralne prekogranične usluge namire u primarnome novcu

pravo