struna tražilica

image shadow

unutarnja kontrola

kontrola koja se obavlja na svim razinama upravljanja radi osiguranja učinkovitosti i ekonomičnosti operacija, pouzdanosti izvješćivanja, zaštite imovine i podataka, sprečavanja i otkrivanja prijevara te radi upravljanja rizicima koji se odnose na zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija

pravo

unutarnja revizija

revizija proračuna koju redovito obavlja unutarnji revizor i koja se, za razliku od unutarnje kontrole, sastoji od ispitivanja i procjene prikladnosti i učinkovitosti sustava revizije i unutarnje kontrole i revizije primjenjivih na svaki postupak izvršenja proračuna

pravo

unutarnje tržište

stupanj ekonomske integracije u kojemu su ukinute unutarnje granice između država članica i osigurana sloboda kretanja robe, osoba, usluga i kapitala u skladu s odredbama Osnivačkih ugovora

pravo

unutarnji namjenski prihod

namjenski prihod koji se sastoji od sredstava odobrenih od proračunske institucije

pravo

unutarnji revizor

osoba koja savjetuje svoju instituciju o poslovanju s rizicima davanjem neovisna mišljenja o kvaliteti sustava upravljanja i kontrole te davanjem preporuka za poboljšanje uvjeta izvršavanja poslova i promicanja načela dobroga financijskog upravljanja

pravo

Upravno vijeće Europske središnje banke

najviše tijelo Europske središnje banke za donošenje odluka, sastavljeno od svih članova Izvršnoga odbora ESB-a i guvernera nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro, a odgovorno je za utvrđivanje monetarne politike europodručja, osobito za utvrđivanje kamatne stope po kojoj poslovne banke mogu dobivati novac od ESB-a

pravo

Ured savjetnika za europske politike

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za povezivanje kreatora politika u Europskoj komisiji, među ostalim s akademskom zajednicom, civilnim društvom i vjerskim zajednicama

pravo

Ured za biljnu raznolikost

samofinancirajuća regulatorna agencija za politiku EU-a osnovana radi upravljanja sustavom zaštite prava intelektualnoga vlasništva za nove biljne vrste koje se uspostavlja na rok od 25 ili 30 godina s valjanošću u svim državama članicama te radi zaštite prava biljne raznolikosti

pravo

Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije sa sjedištem u Bruxellesu zadužena za poslove vezane uz infrastrukturu i logistiku, među ostalim za upravljanje nekretninama, skrb za djecu zaposlenika te tehničke usluge

pravo

Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za poslove povezane s infrastrukturom i logistikom za sve službe Europske komisije koje se nalaze u Luxembourgu

pravo