struna tražilica

image shadow

policijska i pravosudna suradnja u kaznenim pitanjima

suradnja radi uspostavljanja područja slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica sprečavanjem i suzbijanjem kriminaliteta, a obuhvaća suradnju između nacionalnih policija, nacionalnih carinskih služba i nacionalnih pravosudnih tijela

pravo

policijska suradnja

suradnja u koju su uključena sva nadležna tijela država članica, koja uključuje policiju, carinu i druge službe zadužene za izvršavanje zakona specijalizirane u području sprečavanja, otkrivanja i istrage kaznenih djela

pravo

Politički i sigurnosni odbor

odbor koji prati međunarodnu situaciju u područjima obuhvaćenima zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom i doprinosi utvrđivanju politika davanjem mišljenja Vijeću, na zahtjev Vijeća ili visokoga predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ili na vlastitu inicijativu i koji nadzire provedbu usuglašenih politika, ne dovodeći u pitanje ovlasti visokoga predstavnika, te u sklopu odgovornosti Vijeća i visokoga predstavnika provodi politički nadzor i strateški usmjerava operacije upravljanja krizama

pravo

politika poduzetništva

politika Europske komisije koja obuhvaća opća pitanja s kojima se poduzetništvo suočava te kroz njihovo rješavanje nastoji doprinijeti širenju dobre prakse na tome području

pravo

politika suzbijanja korupcije

politika čiji je cilj suzbijanje zlouporabe javnih ovlasti radi ostvarenja privatnih probitaka i svakoga čina kojim se nedvojbeno krše moral i pravne norme te temelji vladavine prava

pravo

politika tržišta rada

politika EU-a usmjerena na pitanja zapošljavanja, nezaposlenosti, interakcije radnika i poslodavaca, plaće, radne uvjete te starenje radno aktivnoga stanovništva

pravo

politika zaštite okoliša

politika Europske unije čiji je cilj očuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša, zaštita ljudskoga zdravlja, pažljivo i razumno korištenje prirodnih resursa, promicanje mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih ili svjetskih problema okoliša, a osobito borba protiv klimatskih promjena

pravo

polupovlašteni tužitelj

tužitelj koji može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije tužbom za utvrđenje ništetnosti i tužbom zbog propuštanja djelovanja samo radi zaštite svojih nespornih prava

pravo

Pomoć Zajednice u obnovi, razvoju i stabilizaciji

instrument tehničko-financijske pomoći Europske unije za jugoistočnu Europu namijenjen potrebama procesa stabilizacije i pridruživanja za države: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Hrvatsku, Saveznu Republiku Jugoslaviju i Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju

pravo

pomoćni izvjestitelj

pomoćnik kojega na zahtjev Suda imenuje Europski parlament i Vijeće u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i koji u skladu s poslovnikom sudjeluje u pripremama predmeta koji se vode pred Sudom i surađuje sa sucem izvjestiteljem

pravo