struna tražilica

image shadow

mladi inovativni poduzetnik

poduzetnik koji u trenutku dodjele potpore postoji kraće od šest godina i čiji troškovi istraživanja i razvoja čine najmanje 15% ukupnih troškova poslovanja u barem jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore

pravo

mogući takmac

poduzetnik koji bi vjerojatno mogao ući na mjerodavno tržište odgovarajući na malo ali stalno povećanje cijena

pravo

monetarna baza

novčana masa koja obuhvaća novac u optjecaju i obvezne pričuve te sve dodatne pričuve koje kreditne institucije mogu dobrovoljno držati u Eurosustavu kao novčani depozit, a sveukupni iznos vodi se kao obveza ili pasiva u bilanci Eurosustava

pravo

monetarna politika

politika koja je dio ekonomske politike i sastoji se od mjera koje se odnose na stvaranje, poništavanje, raspodjelu i preraspodjelu novčane kupovne snage, a u Europskoj uniji jedna je od politika u kojoj Europska unija ima isključivu nadležnost

pravo

monetarna unija

monetarna integracija država članica sa zajedničkom valutom i monetarnom politikom u kojoj postoji visok stupanj koordinacije i ujednačavanja fiskalnih politika kojima se uspostavlja jedinstveno tržište kapitala i jedinstveni platni promet pod vodstvom Europske središnje banke u suradnji sa središnjim bankama država članica

pravo

monetarne financijske institucije

institucije koje prema Europskome sustavu računa čine sektor za izdavanje novca u europodručju koji obuhvaća Eurosustav, rezidentne kreditne institucije i sve druge rezidentne financijske institucije koje se bave primanjem depozita i/ili bliskih supstituta za depozite od drugih subjekata, odobravanjem kredita za vlastiti račun ili ulaganjem u vrijednosne papire

pravo

monetarni agregat

novčana masa koja obuhvaća novac u optjecaju i određene nenamirene obveze monetarnih financijskih institucija s relativno visokom likvidnošću, a koje drže rezidenti nemonetarnih financijskih institucija u europodručju izvan središnjega državnog sektora

pravo

monopol

tržišna struktura koju obilježava postojanje jednoga prodavatelja za čiji proizvod ne postoje bliske zamjene, koji prodaje manje i za višu cijenu od onoga što bi prodavao u uvjetima savršene konkurencije

ekonomija

most Zajednice

postupak prenošenja nadležnosti za rješavanje određenih pitanja metodom Zajednice koja omogućuje glasovanje kvalificiranom većinom umjesto međuvladinom metodom

pravo

mreža COREU

komunikacijska mreža EU-a među državama članicama, Vijećem EU-a i Komisijom za suradnju u vanjskoj politici

pravo