struna tražilica

image shadow

jednostruki teret

situacija u kojoj roba koja se želi prodavati mora zadovoljiti standarde u samo jednoj državi članici, dok druge države članice ne smiju nametati dodatne terete i moraju dopustiti prodaju te robe na svojemu teritoriju

pravo