struna tražilica

image shadow

izbjeglica sur place

izbjeglica koji se ne može ili ne želi vratiti u zemlju podrijetla zbog osnovanoga straha od proganjanja odnosno trpljenja ozbiljne nepravde ako se taj strah temelji na događajima koji su nastupili nakon što je napustio zemlju podrijetla, odnosno na aktivnostima koje je poduzeo nakon što je napustio zemlju podrijetla, a izraz su i nastavak uvjerenja koja je imao u zemlji podrijetla

pravo

izjava o jamstvu

izjava Revizorskoga suda kojom se jamči pouzdanost vođenja računa te zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija

pravo

izmjena proračuna

dokument koji se usvaja tijekom financijske godine i kojim se mijenjaju pojedine stavke proračuna donesena za tu godinu

pravo

izradba neslužbene inačice pročišćenoga teksta propisa

izradba inačice pročišćenoga teksta propisa unošenjem naknadnih dopuna i izmjena koje ne zahtijevaju prihvaćanje novoga pravnog akta pa tekst nema formalno-pravni učinak

pravo

izradba pročišćenoga teksta propisa

izradba inačice pročišćenoga teksta propisa unošenjem naknadnih dopuna, izmjena i objašnjenja u temeljni pravni akt ili akte te njihovo objedinjavanje u jedinstveni pravni propis koji se usvaja propisanim postupkom

pravo

izradba službene inačice pročišćenoga teksta propisa

izradba inačice pročišćenoga teksta propisa koji se objavljuje u Službenome listu i koji obuhvaća i stavlja izvan snage temeljni pravni akt te izmjene i dopune toga akta, ne mijenjajući njihovu bit

pravo

izradba službene inačice pročišćenoga teksta propisa horizontalnim obuhvaćanjem

izradba inačice pročišćenoga teksta propisa koja nastaje kada novi pravni akt obuhvati nekoliko paralelnih temeljnih akata i njihovih dopuna i izmjena u jedinstveni pravni akt

pravo

izradba službene inačice pročišćenoga teksta propisa vertikalnim obuhvaćanjem

izradba inačice pročišćenoga teksta propisa koja nastaje kada novi pravni akt obuhvati temeljni pravni akt i akte koji ga mijenjaju i dopunjuju u jedinstveni pravni propis

pravo

izravna diskriminacija

diskriminacija koja nastaje kada se na državljane drugih država članica u jednakoj ili sličnoj situaciji primjenjuju različite pravne norme, kriteriji ili prakse koje su u načelu manje pogodne od onih koje se primjenjuju na domaće državljane

pravo

izravna tužba

tužba kojom se postupak izravno pokreće i u cijelosti završava pred Sudom Europske unije

pravo