struna tražilica

image shadow

Glavna uprava za zdravlje i potrošače

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije zadužena za područje javnoga zdravstva, zdravlja ljudi, biljaka i životinja te zaštitu potrošača

pravo

Glavno tajništvo Europske komisije

organizacijska jedinica u okviru Europske komisije nadležna za obavljanje tehničkih i koordinativnih poslova povezanih s djelovanjem Europske komisije u cjelini

pravo

Glavno tajništvo Vijeća

tijelo Vijeća zaduženo za upravne poslove

pravo

gornja granica iznosa potpore

najviši iznos potpore koji utvrđuje Komisija ovisno o regiji na koju se primjenjuje potpora

pravo

gospodarska cjelina

cjelokupna imovina i obveze u dijelu društva koji u organizacijskome smislu čini samostalni poslovni subjekt odnosno cjelinu koja je sposobna djelovati na temelju vlastitih sredstava

pravo

gospodarska djelatnost

djelatnost koja podrazumijeva proizvodnju neke robe ili pružanje neke usluge, a obuhvaćena je odredbama prava unutarnjega tržišta EU-a ako se zakonito i za naknadu obavlja u nekoj državi članici

pravo

Gospodarski i financijski odbor

savjetodavno tijelo koje nadzire gospodarske i financijske prilike u državama članicama, donosi mišljenje na zahtjev Vijeća ili Komisije te sudjeluje u pripremi rada Vijeća i Komisije

pravo

Gospodarski i socijalni odbor

savjetodavno tijelo Europske unije sastavljeno od raznih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina, koje daje mišljenja drugim institucijama, često u sklopu procesa donošenja novih propisa

pravo

gostujući službenik

službenik zaposlen na poslovima čuvanja granice u državama članicama koje nisu država članica domaćin i koji sudjeluje u zajedničkim operacijama i probnim projektima

pravo

građanin Unije

osoba koja ima državljanstvo neke države članice

pravo