struna tražilica

image shadow

bonitetni nadzor

nadzor koji provodi središnja banka ili ovlašteno tijelo s ciljem sprečavanja, odnosno smanjivanja insolventnosti pojedinih financijskih institucija

pravo

boravišna iskaznica

isprava koju država članica domaćin izdaje članovima obitelji građana Unije koji nisu državljani države članice za boravak na njezinu teritoriju dulje od tri mjeseca

pravo

bračni drug

član obitelji koji je s primarnim korisnikom u bračnoj zajednici

pravo

bruto ekvivalent potpore

nominalna vrijednost dodijeljene državne potpore snižena na njezinu vrijednost na dan dodjele potpore

pravo

carina

porez koji država naplaćuje na uvoz i/ili izvoz robe, a što je suprotno pravilima o slobodi kretanja robe između država članica i zabranjeno pravom EU-a

pravo

carinska unija

ekonomska integracija u kojoj su uklonjene sve prepreke slobodi kretanja robe između država članica i dogovorena je zajednička carinska tarifa prema trećim zemljama i zajednička trgovinska politika

pravo

CELEX broj

jedinstvena oznaka dokumenta koji je objavljen u Službenome listu Europske unije

pravo

ciljana potpuna harmonizacija

usklađivanje u kojemu državama članicama na području koje regulira određena direktiva nije dopušteno zadržavanje ili propisivanje odredaba u nacionalnome pravu koje odstupaju od određenih ciljanih pitanja usklađenih direktivom

pravo

cjeloživotno učenje

formalno i neformalno učenje tijekom cijeloga života radi unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskoga, društvenoga ili profesionalnoga djelovanja pojedinca

pravo

contra proferentem pravilo

pravilo prema kojemu se dvojbene ugovorne odredbe tumače u smislu koji je najpovoljniji za potrošača

pravo