struna tražilica

image shadow

vlačno naprezanje po širini uzorka pri slomu

vlačno naprezanje po širini uzorka pri kojemu ispitni uzorak puca

građevinarstvo

vlačno naprezanje pri slomu

vlačno naprezanje pri kojemu ispitni uzorak puca

građevinarstvo

vlačno puzanje

puzanje kod kojega se izdužuje materijal ili proizvod koji je bio podvrgnut stalnomu vlačnom opterećenju

građevinarstvo

vlak

niz željezničkih vozila s jednim ili više vučnih vozila sastavljen i spojen na propisan način te označen propisanim signalima

građevinarstvo

vodeni val

nagli nailazak i prolazak velikih količina vode koritom vodotoka prouzročen znatnom količinom oborina ili naglim topljenjem snijega i leda na određenome slijevnom području

građevinarstvo

voditelj gradilišta

osoba koju zapošljava izvođač i koja je odgovorna za upravljanje velikim projektom ili više manjih projekata

građevinarstvo

voditelj projekta

osoba koju je organizacija koja izvodi projekt imenovala da ostvari ciljeve projekta

građevinarstvo

vodna bilanca

pregled raspoložive vode temeljen na načelu da tijekom određena vremena ukupan višak vode u slijevnome području ili vodnome objektu mora biti jednak zbroju ukupnoga gubitka vode i netopromjene zaliha vode u slijevu ili vodnome objektu

građevinarstvo

vodna komora

građevina na duljim derivacijskim dovodima i odvodima koja štiti derivaciju od vodnoga udara, osigurava regulaciju turbine u nestacionarnim uvjetima i smanjuje opterećenje tlačnoga cjevovoda

građevinarstvo

vodna snaga

snaga i energija vode u prirodi

građevinarstvo