struna tražilica

image shadow

uski kolosijek

kolosijek s razmakom između voznih rubova tračnica manjim od 1435 milimetara

građevinarstvo

uspjeh projekta

skupna procjena svih zainteresiranih strana na projektu o stupnju postignuća svakoga od projektnih ciljeva

građevinarstvo

uspor vode

konkavan uzdužni presjek vodnoga lica

građevinarstvo

utiskivanje

prodiranje tijela u tlo uz primjenu stalne sile

građevinarstvo

utovarivač

građevni stroj koji je u prvome redu namijenjen za utovar i prijenos rastresitih zemljanih i kamenih materijala

građevinarstvo

uzdužni nagib uzletno-sletne staze

razlika maksimalnoga i minimalnoga uzdignuća nivelete

građevinarstvo

uzdužni pad vodotoka

razlika između najviše i najniže točke vodotoka podijeljena s duljinom vodotoka

građevinarstvo

uzdužni profil vodotoka

grafički ili tablični prikaz dionice ili cijeloga vodotoka duž osi protjecanja u nadmorskim i relativnim visinama

građevinarstvo

uzletna površina

zamišljena površina za sigurno uzlijetanje zrakoplova

građevinarstvo

uzorak jezgre

dio jezgre u obliku valjka koji je izvađen na površinu kako bi se ispitala uslojenost temeljnoga tla i svojstva slojeva

građevinarstvo