struna tražilica

image shadow

tlak vode

sila po jedinici površine kojom voda djeluje na potporni zid

građevinarstvo

tlo

sedimentne ili druge nekonsolidirane nakupine krutih čestica nastale fizičkom i kemijskom razgradnjom stijena koje mogu sadržavati organske tvari

građevinarstvo

topografska razvodnica

granična crta koja dijeli susjedne sljevove

građevinarstvo

toranjska dizalica

građevna dizalica za prijenos svih vrsta materijala unutar gradilišta koja se upotrebljava pri gradnji visokih konstrukcija

građevinarstvo

tračnica

element gornjega ustroja željezničke pruge od valjanoga čelika koji nosi i vodi kotače željezničkih vozila te prenosi njihovo opterećenje na pragove ili koju drugu podlogu

građevinarstvo

trajnost geosintetika

značajka proizvoda da se odupre slabljenju svojstava prouzročenih trošenjem, mehaničkim, kemijskim, biološkim ili drugim vremenski ovisnim učincima i djelovanjima

građevinarstvo

trak za sporu vožnju

dodatni trak na dijelu ceste namijenjen kretanju vozila koja na većemu ili duljemu uzdužnom nagibu ne mogu postići brzinu veću od 50 km/h

građevinarstvo

trenutačno slijeganje

slijeganje koje nastaje neposredno nakon promjene opterećenja

građevinarstvo

troosni uređaj

uređaj za mjerenje deformabilnosti i čvrstoće uzoraka tla pri rotacijsko-simetričnome naprezanju

građevinarstvo

trošak

novčana vrijednost ili cijena projektne aktivnosti ili sastavnice

građevinarstvo