struna tražilica

image shadow

slobodno bujanje

povećanje obujma tla kojemu nije spriječeno širenje pri uranjanju u vodu

građevinarstvo

slom pri puzanju

slom uzorka podvrgnutoga stalnomu opterećenju

građevinarstvo

slom prouzročen hidrauličkim izdizanjem tla

slom tla koji nastaje kada sile od strujenja vode, usmjerene prema gore, djelujući suprotno od težine tla, smanje okomito efektivno naprezanje na nulu

građevinarstvo

slom prouzročen izdizanjem zbog uzgona

slom tla koji nastaje kada tlak porne vode ispod konstrukcije ili sloja temeljnoga tla male propusnosti postane veći od srednjega tlačnog naprezanja prouzročenoga konstrukcijom ili nadslojevima temeljnoga tla

građevinarstvo

slom tla

nerazmjeran porast deformacija u tlu u odnosu na opterećenje

građevinarstvo

složena građevina

sklop funkcionalno ili tehnološki povezanih građevina

građevinarstvo

smoždavanje

uzdužno spajanje dvaju ili više dijelova nosača moždanicima tako da tvore konstrukcijsku cjelinu

građevinarstvo

soboslikarski radovi

obradba površina zidova i stropova, priprema podloge i premazivanje silikatnim, emulzijskim, disperzijskim i plastičnim premazima

građevinarstvo

sonda

uređaj za ispitivanje tla koji je u doticaju s tlom i povezan je s elektroničkom opremom za ispitivanje

građevinarstvo

sondiranje

ispitivanje tla slanjem određene vrste podražaja kako bi se dobila povratna informacija o njegovim svojstvima

građevinarstvo