struna tražilica

image shadow

relaksacija čelika za prednapinjanje

pojava pri kojoj s vremenom opada naprezanje u napetome vlačnom članku s nepomično pridržanim krajevima

građevinarstvo

relaksacija materijala

proces uspostavljanja ravnotežnoga stanja u odnosu s vanjskom silom

građevinarstvo

resurs

osobe ili timovi koji posjeduju specifična znanja i vještine te sredstva koja se mogu profitabilno upotrijebiti

građevinarstvo

rešetkasti nosač

građevna konstrukcija od trokutasto raspoređenih vitkih štapova u kojima vanjsko opterećenje i vlastita težina izazivaju uzdužne sile

građevinarstvo

retencija

uređeno područje u slijevu vodotoka koje je predviđeno za kraće zadržavanje vode radi zaštite od poplava

građevinarstvo

reverzibilna hidroelektrana

hidroelektrana kod koje se voda crpenjem diže s niže na višu razinu, akumulira na višoj razini i upotrebljava u vrijeme vršnoga opterećenja za proizvodnju vrednije varijabilne energije

građevinarstvo

revident

stručnjak kojega je nadležni ministar ovlastio da obavlja nadzor nad projektima propisan Zakonom o gradnji

građevinarstvo

revizija projekta

provjera ispravnosti glavnoga projekta prije izdavanja građevne dozvole koja je propisana zakonskom regulativom

građevinarstvo

revizijsko okno

okno koje omogućuje pregled, čišćenje i održavanje kanala

građevinarstvo

rezidualno ponašanje

ponašanje tla ili konstrukcije nakon sloma

građevinarstvo