struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

mjerodavno vozilo

vozilo s dimenzijama i duljinom mjerodavnom za određivanje dimenzija elemenata ceste namijenjenih kretanju vozila ili dimenzija prometnoga prostora

građevinarstvo

mješoviti aerodrom

vojni aerodrom koji se u određenoj mjeri upotrebljava i za potrebe civilnoga zrakoplovstva

građevinarstvo

mješoviti način odvodnje

odvodnja svih vrsta otpadnih voda jednim kanalom

građevinarstvo

model

konstrukcija ili računalni zapis koji se pri opterećenju ponaša kao stvarna konstrukcija ili tlo i služi za ispitivanje nosivosti, sigurnosti i uporabljivosti projektiranoga objekta

građevinarstvo

modul posmika

otpornost materijala prema posmičnoj deformaciji

građevinarstvo

moment svijanja

moment jednake veličine, ali suprotnoga smjera od rezultirajućega momenta vanjskih sila koje djeluju na promatrani dio sustava oko odgovarajuće osi

građevinarstvo

moment tromosti presjeka

geometrijska karakteristika ravnoga presjeka s obzirom na određenu os, sustav osi ili pol koji leži u ravnini presjeka

građevinarstvo

montažna gradnja

gradnja pri kojoj se elementi proizvode u stacionarnome pogonu po industrijskim načelima i dopremaju na gradilište gdje se montiraju u građevine

građevinarstvo

morska struja

gibanje vodenih masa u oceanu ili moru

građevinarstvo

morski plovni put

plovni put za pristup broda luci ili za skraćivanje brodskih ruta

građevinarstvo