struna tražilica

image shadow

koeficijent konsolidacije

brzina promjene obujma tla tijekom primarne konsolidacije

građevinarstvo

koeficijent kontrakcije

odnos površine suženoga presjeka mlaza i površine otvora

građevinarstvo

koeficijent linearnoga toplinskog rastezanja

relativna dužinska deformacija pri promjeni temperature za jedan kelvin ili za jedan Celzijev stupanj

građevinarstvo

koeficijent otjecanja

odnos efektivne oborine i ukupne oborine pale na slijevno područje

građevinarstvo

koeficijent pora

odnos obujma pora i obujma čvrstih čestica tla

građevinarstvo

koeficijent prekonsolidacije

omjer najvećega okomitog naprezanja u prethodnome razdoblju i naprezanja kojemu je tlo izloženo u promatranome trenutku

građevinarstvo

koeficijent procjeđivanja

koeficijent proporcionalnosti u izrazima kojima se definira brzina procjeđivanja podzemnih voda

građevinarstvo

koeficijent propusnosti okomito na ravninu

odnos između brzine tečenja i hidrauličkoga gradijenta

građevinarstvo

koeficijent propusnosti u ravnini

omjer između kapaciteta otjecanja vode u ravnini i umnoška debljine i hidrauličkoga gradijenta

građevinarstvo

koeficijent reakcije podloge

vrijednost koja predstavlja krutost tla

građevinarstvo