struna tražilica

image shadow

iskustvena građevinarska norma

norma dobivena na temelju iskustva o veličini i vrsti utroška vremena i materijala za isti ili sličan proizvod

građevinarstvo

ispitivanje bez razaranja

postupak kojim se utvrđuju određene fizičke veličine bez oštećivanja i razaranja materijala

građevinarstvo

ispitivanje crpenjem vode

ispitivanje svojstava podzemnoga vodonosnika crpenjem njegova sadržaja te promatranjem s pomoću zdenca

građevinarstvo

ispitivanje dilatometrom

utvrđivanje deformacijskih svojstava tla na terenu

građevinarstvo

ispitivanje dinamičkom sondom

ispitivanje otpornosti tla i meke stijene na dinamičko prodiranje šiljka

građevinarstvo

ispitivanje indeksa bujanja

ispitivanje osne deformacije bujanja koja se razvija pri stalnome osnom opterećenju, nakon uranjanja neporemećenoga ispitnog uzorka stijene u vodu

građevinarstvo

ispitivanje indeksa tlaka bujanja

ispitivanje tlaka nužnoga za zadržavanje stalnoga obujma neporemećenoga ispitnog uzorka stijene nakon njegova uranjanja u vodu

građevinarstvo

ispitivanje kalifornijskoga indeksa nosivosti

mjerenje sile prodiranja klipa određenoga presjeka pri određenoj brzini u zbijeni ili neporemećeni uzorak

građevinarstvo

ispitivanje koncentriranom silom

ispitivanje indeksa čvrstoće za razredbu stijenskih materijala

građevinarstvo

ispitivanje konstrukcija

ispitivanje reakcija građevina, njihovih nosivih i nenosivih dijelova ili pojedinačnih elemenata pri djelovanju mehaničkih sila, vlage, zvuka, topline i požara

građevinarstvo