struna tražilica

image shadow

hidrostatički potencijal vode

dio ukupnoga hidrauličkog potencijala koji se odnosi na energiju vode od tlaka koji djeluje u vodi i relativne visine vode u odnosu na određenu ravninu

građevinarstvo

hidrotehničke melioracije

vodnogospodarske aktivnosti u promjeni vodne bilance određenoga područja radi poboljšanja poljoprivredne proizvodnje

građevinarstvo

hidrotehnički sustav

sustav mjera, radova i građevina kojim se regulira vodni režim na određenome području

građevinarstvo

hidrotehnički tunel

tunel za dovod ili odvod pogonske vode, dovod pitke vode te odvod otpadnih voda

građevinarstvo

hipsometrijska krivulja

krivulja koja pokazuje koji je dio područja riječnoga slijeva smješten do razmatranoga protjecajnog profila

građevinarstvo

histogram

grafički prikaz učestalosti pojave rezultata između dviju granica koje definiraju skupinu

građevinarstvo

Hookeov materijal

savršeno elastičan materijal

građevinarstvo

hrapavost

mikrogeometrijska nepravilnost površine

građevinarstvo

hrapavost korita

hidrauličko svojstvo koje se odražava na gubitke prilikom tečenja

građevinarstvo

hrbat

dio nosača između pojasnica

strojarstvo