struna tražilica

image shadow

gornji ustroj željezničke pruge

elementi, konstrukcije i uređaji željezničke pruge koji služe kao neposredna podloga za kretanje željezničkih vozila

građevinarstvo

gradijent tečenja

promjena brzine tečenja vode ili koje druge tekućine s obzirom na udaljenost ili kakvu drugu veličinu

građevinarstvo

gradilište

zemljište na kojemu se izvode građevni radovi

građevinarstvo

graditeljstvo

gospodarska djelatnost koja uključuje planiranje, projektiranje, gradnju, održavanje i proizvodnju građevnih proizvoda

građevinarstvo

gradnja

izvođenje pripremnih i građevnih radova, uključujući građevno-završne i građevno-instalaterske radove te ugradba i montaža opreme, gotovih građevnih elemenata i drugih građevnih proizvoda

građevinarstvo

gradska vodovodna mreža

vodoopskrbna mreža stambenih skupina u gradu za opskrbu stanovnika vodom

građevinarstvo

građevinarska knjiga

dokument u koji se upisuju podatci o stvarno izvršenim radovima za svaki objekt

građevinarstvo

građevinarska norma

prosječan utrošak radnoga vremena i materijala za jedinicu mjere i izradbu kvalitetnoga proizvoda u građevinarstvu

građevinarstvo

građevinarska regulativa

skup pravila struke, zakona, uredba, propisa i drugih akata kojima se uređuju i usklađuju odnosi svih sudionika u graditeljskome projektu, razrađuju bitni zahtjevi za gradnju te postupci kojima se pritom vode

građevinarstvo

građevinarski dnevnik

dokument koji se vodi tijekom gradnje i u koji se upisuju sva važnija zbivanja vezana uz izgradnju objekta

građevinarstvo