struna tražilica

image shadow

dodirna površina

površina pneumatika koja je u dodiru s površinom kolnika

građevinarstvo

dokaznica mjera

dokument s osnovnim podatcima za izradbu troškovnika ili proračuna

građevinarstvo

donji ustroj ceste

zemljani trup i građevine koje preuzimaju prometno opterećenje i opterećenje gornjega ustroja ceste

građevinarstvo

donji ustroj željezničke pruge

geotehničke građevine, kolodvorske niske građevine i ostala niska gradnja u pružnome pojasu te konstruktorske građevine za premošćivanje zapreka

građevinarstvo

dopuštena nosivost

najveće opterećenje koje se nanosi na temeljno tlo bez rizika od gubitka stabilnosti ako granična vrijednost slijeganja nije premašena

građevinarstvo

doradba

radnja izvedena na nesukladnome proizvodu kako bi se uskladio sa zahtjevima

građevinarstvo

dotok vode

dotjecanje vode u vodotok, jezero, spremnik ili podzemni sustav

građevinarstvo

dozer

građevni stroj za masovni iskop tla, struganje trošnih stijena i njihov transport guranjem te za razastiranje i grubo planiranje sipkih zemljanih i kamenih materijala

građevinarstvo

dren hvatalo

dren u drenažnome sustavu koji prikuplja podzemne vode iz drenova sisala i provodi ih do otvorenoga vodotoka ili podzemnoga kolektora

građevinarstvo

dren kolektor

dren u drenažnome sustavu koji preuzima vodu iz drena hvatala i provodi do otvorenoga vodotoka

građevinarstvo