struna tražilica

image shadow

opterećena bočna površina ležajnoga prstena

bočna površina ležajnoga prstena namijenjena preuzimanju aksijalnoga opterećenja

strojarstvo

opterećenje između segmenata

opterećenje u smjeru prostora između dvaju susjednih segmenata u segmentnome radijalnom ležaju

strojarstvo

opterećenje segmenta

opterećenje u smjeru oslonca segmenta na radijalnome ležaju s nagibnim segmentima

strojarstvo

optočno podmazivanje

podmazivanje pri kojemu se isto mazivo višekratno mehaničkim putem dovodi na površine u relativnome gibanju

strojarstvo

oscilirajuće opterećenje

opterećenje čiji se pravac djelovanja u odnosu na jedan prsten ili oba prstena ili na jednu ploču ili obje ploče stalno mijenja naprijed-natrag unutar kuta manjega od 360°

strojarstvo

osiguranje položaja blazinice

dio za smještanje blazinice u kućištu i osiguranje njezina položaja s pomoću geometrijskih značajka

strojarstvo

osmerokutna glava

glava vijka obrisa pravilne osmerostrane prizme

strojarstvo

osmerokutna matica

matica obrisa pravilne osmerostrane prizme

strojarstvo

osni razmak

razmak između osi vratila

strojarstvo

osni razmak lančanoga prijenosa

udaljenost između osi vratila lančanika

strojarstvo