struna tražilica

image shadow

podušće

mjesto ubrizgavanja taljevine u kalupnu šupljinu

kemijsko inženjerstvo

poli(4-metilpenten)

kristalasti plastomer načinjen iz 4-metil 1-penten sastavnih jedinica

kemijsko inženjerstvo

poli(aril-eter-keton)

plastomer načinjen stupnjevitom polimerizacijom, čije su arilne skupine spojene s jednim eterom i ketonom ili više njih

kemijsko inženjerstvo

poli(butilen-tereftalat)

plastomer načinjen polikondenzacijom butilenglikola i tereftalatne kiseline ili dimetiltereftalata

kemijsko inženjerstvo

poli(dialil-ftalat)

polimer načinjen od dialila i ftalata

kemijsko inženjerstvo

poli(eter-eter-keton)

kristalasti plastomer načinjen stupnjevitom polimerizacijom uz dialkilaciju bisfenolatnih soli

kemijsko inženjerstvo

poli(eter-sulfon)

plastomer s eter-difenilsulfonim opetovanim strukturnim jedinicama u lancu

kemijsko inženjerstvo

poli(etilen-oksid)

plastomer načinjen na osnovi etilen-oksida

kemijsko inženjerstvo

poli(etilen-tereftalat)

plastomer načinjen polikondenzacijom etilenglikola i tereftalatne kiseline ili dimetiltereftalata

kemijsko inženjerstvo

poli(fenilen-oksid)

plastomer u kojemu je sastavna opetovana jedinica fenilen-oksid

kemijsko inženjerstvo