struna tražilica

image shadow

kontinuirano umreživanje

umreživanje praoblikovanih kaučukovih smjesa neprestanim prolazom kroz posebno oblikovanu opremu za prijenos topline

kemijsko inženjerstvo

konvencionalna granica razvlačenja

naprezanje koje ostavlja dogovorenu plastičnu deformaciju nakon rasterećenja

kemijsko inženjerstvo

kooligomer

oligomer dobiven iz više tipova monomera

kemijsko inženjerstvo

kopolikondenzacija

kondenzacijska polimerizacija u kojoj je uključeno više tipova monomera pri čemu se izdvajaju niskomolekulni nusprodukti

kemijsko inženjerstvo

kopolimer

polimer dobiven od više vrsta monomera

kemijsko inženjerstvo

kopolimerizacija

polimerizacija kojom nastaje kopolimer

kemijsko inženjerstvo

kožurica

relativno gust premaz na površini pjenaste tvorevine

kemijsko inženjerstvo

krajnja skupina

konstitucijska jedinica sa samo jednim dodatkom na dijelu polimernoga lanca

kemijsko inženjerstvo

kratkolančani bočni lanac

oligomerni ogranak makromolekulnoga lanca

kemijsko inženjerstvo

krezol-formaldehidna smola

smola fenolnoga tipa načinjena kondenzacijskom polimerizacijom krezola s formaldehidom

kemijsko inženjerstvo