struna tražilica

image shadow

os

pravac prema kojemu objekti imaju određeni položaj, oblik, gibanje ili neka druga svojstva

strojarstvo

os simetrije

pravac u odnosu na koji su zrcalno simetrične točke objekta, koje se nalaze na okomici na taj pravac, jednako udaljene

strojarstvo

osciliranje

periodična promjena varijable koja može imati padajuću, stalnu ili rastuću amplitudu

strojarstvo

osjetnik

pretvornik mjerne veličine u oblik prikladan za mjerenje mjernim uređajem ili za aktiviranje kojega sklopa

temeljne tehničke znanosti

osovina

rotirajući strojni element, obično valjkasta oblika, koji je opterećen na svijanje

strojarstvo

osovina propelera

osovina smještena u statvenoj cijevi u najmanje dvama ležajevma koja se demontira iz unutrašnjosti broda

strojarstvo

osovinski generator

generator izmjenične struje pogonjen osovinom propelera

elektrotehnika

osovinski vod

uređaj kojim se snaga glavnoga stroja prenosi na propeler

strojarstvo

otpadna toplina

neiskorištena toplina koja nastaje pri pretvorbi energije ili proizvodnji

strojarstvo

otpadna voda

voda s otopljenim i suspendiranim otpadnim tvarima iz kućanstava, industrije i poljoprivrede

strojarstvo