struna tražilica

image shadow

mimovod

cijev koja se upotrebljava za regulaciju i skretanje optoka fluida

strojarstvo

mineralizator

uređaj kojim se vodi dodaju potrebni minerali

strojarstvo

mjehuričasta kavitacija

kavitacija pri kojoj se stvaraju mjehurići na krilima s debelim i tupim profilima pri sudarnim protjecanjima vode

strojarstvo

mjerač protoka goriva

uređaj za mjerenje protočne količine goriva

strojarstvo

mjerač ubrzanja

uređaj za mjerenje ubrzanja, udaraca, vibracija i promjene smjera

strojarstvo

mjerenje

određivanje količine, veličine ili stanja

strojarstvo

mjerenje košuljice motora

mjerenje istrošenosti košuljice motora koje se provodi komparatorom i kutnom letvom

strojarstvo

mjerna letva

naprava koja se upotrebljava pri mjerenju trošenja košuljice

strojarstvo

mjerni uređaj

uređaj kojim se samostalno ili u vezi s dodatnim uređajima što mjeri

strojarstvo

mlaki zdenac

otvoreni tank u kojemu se skuplja kondenzat pare

strojarstvo