struna tražilica

image shadow

komparator

mjerilo duljine s dvjema mjernim plohama od kojih je jedna čvrsta, a druga pomična

strojarstvo

kompenzator

strojni element kojim se smanjuju ili poništavaju vibracije

strojarstvo

kompresijski prostor

prostor nad stapom kada se stap nalazi u gornjoj mrtvoj točki

strojarstvo

kompresijski takt

dio procesa u cilindru pri kojemu dolazi do stlačivanja čistoga zraka na temperaturu koja mora biti viša od temperature ili jednaka temperaturi samozapaljenja ubrizganoga goriva

strojarstvo

kompresor

stroj za dobavljanje plinova ili pare pri visokim dobavnim tlakovima

strojarstvo

kompresor zraka

kompresor za tlačenje zraka na tlak viši od atmosferskoga

strojarstvo

kompresor zraka za instrumente

kompresor u sustavu stlačenoga zraka za instrumente kod pneumatskih uređaja

strojarstvo

kompresor zraka za upućivanje

kompresor u sustavu zraka za upućivanje motora koji tlači u spremnik zraka stvarajući visoki tlak zraka za upućivanje

strojarstvo

koncentracija

udio neke tvari u smjesi ili otopini izražena u jedinici mase ili obujma

strojarstvo

kondenzat

voda nastala kondenzacijom pare

strojarstvo