struna tražilica

image shadow

živac krilastoga bočnog mišića

ogranak donjočeljusnoga živca koji inervira krilasti bočni mišić

temeljne medicinske znanosti

živac krilastoga središnjeg mišića

ogranak donjočeljusnoga živca koji ide uz središnju stranu krilastoga središnjeg mišića i oživčuje ga

temeljne medicinske znanosti

živac mišića zatezača bubnjića

ogranak donjočeljusnoga živca koji služi za inervaciju mišića zatezača bubnjića

temeljne medicinske znanosti

živac odmicač oka

pravi motorički živac koji inervira lateralni ravni mišić oka

temeljne medicinske znanosti

živac okokoloturnik

tanak živac koji ima isključivo motorička vlakna, a inervira gornji kosi mišić

temeljne medicinske znanosti

živac pokretač oka

živac koji inervira poprečno-prugaste mišiće orbite

temeljne medicinske znanosti

živac zatezača mekoga nepca

ogranak čeljusnoga živca za mišić zatezač mekoga nepca

temeljne medicinske znanosti

živčana stanica

stanica koja je osnovna gradivna i funkcionalna jedinica živčanoga sustava, specijalizirana za stvaranje, obradbu i prijenos živčanih impulsa

temeljne medicinske znanosti

živčani čvor trodijelnoga živca

osjetni živčani čvor trodijelnoga živca u kojemu se nalaze tijela pseudounipolarnih živčanih stanica

temeljne medicinske znanosti

živčani impuls

nagla promjena transmembranskoga električnog potencijala živčane stanice širenjem kojega se duž živčanoga vlakna odvija komunikacija među živčanim stanicama i živčana regulacija aktivnosti mnogih organa

temeljne medicinske znanosti