struna tražilica

image shadow

sredstvo za izravnavanje

dodatak otopini za elektroprevlačenje koji omogućuje povećanje njezine sposobnosti izravnavanja

strojarstvo

sredstvo za koalescenciju

dodatak premaznomu materijalu temeljen na polimernoj disperziji koji potiče nastanak premaznoga sloja

kemijsko inženjerstvo

sredstvo za močenje

dodatak koji poboljšava dodir između premaznoga materijala i podloge ili između pigmenta, punila i smole

kemijsko inženjerstvo

sredstvo za razlijevanje

dodatak koji poboljšava razlijevanje premaznoga materijala na podlozi

kemijsko inženjerstvo

staklasto emajliranje

emajliranje taljenjem pri temperaturi većoj od 425 °C

strojarstvo

standardna vodikova elektroda

referencijska elektroda od platine u elektrolitu s jediničnom aktivnošću vodikovih iona i zasićenim plinovitim vodikom pri tlaku od 1 atm i temperaturi od 25 °C

kemijsko inženjerstvo

starenje

promjena u suhome sloju premaza ili laka do koje dolazi tijekom vremena u određenim okolišnim uvjetima

kemijsko inženjerstvo

Stern-Gearyjeva jednadžba

jednadžba s pomoću koje se na osnovi podataka o Tafelovim konstantama i polarizacijskome otporu izračunava gustoća korozijske struje

kemijsko inženjerstvo

strana elektroda

elektroda u električnoj vezi s konstrukcijom koja se katodno štiti

kemijsko inženjerstvo

struja izjednačenja

struja koja nastavlja teći sustavom katodne zaštite nakon isključenja vanjskoga izvora ili prekida električne veze između konstrukcije i galvanskih anoda

kemijsko inženjerstvo