struna tražilica

image shadow

omski otpor

nekompenzirani otpor između radne i referentne elektrode

kemijsko inženjerstvo

onečišćivalo

tvar ili skupina tvari koje su štetne za okoliš ili za ljudsko zdravlje zbog svojih svojstava i utjecaja na okoliš

strojarstvo

opasni inhibitor

korozijski inhibitor koji, primijenjen u pogrešnoj koncentraciji, ubrzava korozijski proces

kemijsko inženjerstvo

opća korozija

korozija koja zahvaća cijelu površinu metalnoga predmeta

kemijsko inženjerstvo

organski korozijski inhibitor

organska tvar ili smjesa organskih tvari koja djeluje kao korozijski inhibitor

kemijsko inženjerstvo

osjetnik

pretvornik koji mjerenu veličinu pretvara u oblik prikladan za mjerenje kakvim mjernim uređajem

kemijsko inženjerstvo

osnovni metal

metalni materijal na koji se nanose ili na kojemu nastaju prevlake

strojarstvo

otapalo

tekućina ili smjesa tekućina hlapljivih u određenim uvjetima sušenja, u kojima je vezivo potpuno topljivo

kemijsko inženjerstvo

otkidanje

ljuštenje premaza, hrđe ili okuine ručnim ili električnim alatom

kemijsko inženjerstvo

otopina

homogena smjesa dviju ili više tvari koja može postojati u bilo kojemu agregacijskome stanju

kemijsko inženjerstvo