struna tražilica

image shadow

mjehurenje

nastajanje kupolastih uzdignuća na površini metala zbog gubitka kohezije ispod površine na pojedinim mjestima

kemijsko inženjerstvo

mjerenje pretražnom titrajućom elektrodom

tehnika mjerenja lokalne vrijednosti gradijenta potencijala pomicanjem titrajuće referencijske elektrode na maloj udaljenosti od korodirajuće površine

kemijsko inženjerstvo

mjerna površina

dio površine koji se ispituje radi potvrđivanja jednoga svojstva ili više njih

strojarstvo

mjerna točka

točka u kojoj se što mjeri

kemijsko inženjerstvo

mjestimična elektrokemijska impedancijska spektroskopija

elektrokemijska impedancijska spektroskopija koja omogućuje izravno ispitivanje zadanoga dijela korozivnoga područja

kemijsko inženjerstvo

mjestimična korozija

korozija na dijelovima površine metala

kemijsko inženjerstvo

mješoviti inhibitor

korozijski inhibitor koji podjednako usporava katodnu i anodnu korozijsku reakciju

kemijsko inženjerstvo

mješovito upravljanje

ograničenje korozijske brzine izazvano zajedničkim djelovanjem dvaju ili više ograničavajućih čimbenika

kemijsko inženjerstvo

moć izravnavanja

svojstvo otopine za elektroprevlačenje da stvara površinu glađu od površine osnovnoga metala

strojarstvo

moć makroraspodjele

svojstvo sustava za elektroprevlačenje da pod određenim uvjetima proizvede jednoliku prevlaku na cijeloj površini nepravilno oblikovana metalnoga predmeta uključujući i udubljene dijelove

strojarstvo