struna tražilica

image shadow

elektronanošenje

nanošenje tvari na elektrodu u postupku elektrolize

strojarstvo

elektronegativni potencijal

potencijal elektrode koji je negativan u odnosu na potencijal druge elektrode u elektrokemijskome sustavu

kemijsko inženjerstvo

elektrooblikovanje

proizvodnja metalnoga predmeta elektronanošanjem metala na matricu koja se naknadno odvaja od dobivena predmeta

strojarstvo

elektropoliranje

poliranje metalnoga predmeta elektrokemijskim postupkom

strojarstvo

elektropoliranje četkom

elektropoliranje pri kojemu se jastučićem ili četkom unutar koje je katoda prelazi preko površine koja se polira

strojarstvo

elektroprevlačenje

elektronanošenje metalne prevlake koja dobro prianja za površinu metalnoga predmeta i čija su svojstva i dimenzije različite od osnovnoga metala

strojarstvo

elektroprevlačenje četkom

elektronanošenje pri kojemu se jastučićem ili četkom unutar koje je anoda prelazi preko površine metala na koji se nanosi prevlaka

strojarstvo

elektroprevlačenje u bubnju

elektroprevlačenje pri kojemu se predmet smješten u rotirajućemu bubnju uranja u elektrolit

strojarstvo

elektrosatiniranje

anodna obradba predmeta jednolično ohrapavjelih ploha radi postizanja svilenkasta sjaja metalne površine

strojarstvo

elektrostatičko špricanje

špricanje pri kojemu se primjenjuje razlika potencijala između predmeta koji se prevlači i raspršenih čestica premaznoga materijala

kemijsko inženjerstvo