struna tražilica

image shadow

anodna struja

struja koje uključuje doprinos svih anodnih elektrokemijskih reakcija koje se odvijaju na elektrodi

kemijsko inženjerstvo

anodna Tafelova konstanta

omjer raspona potencijala u anodnome području i odgovarajućega raspona logaritma gustoće struje

kemijsko inženjerstvo

anodna zaštita

zaštita od korozije polarizacijom unutar područja potencijala u kojemu se metal nalazi u pasivnome stanju

kemijsko inženjerstvo

anodne ljestve

korozijski osjetnik koji se sastoji od šest anoda postavljenih na različitim dubinama zaštitnoga sloja, titanijeve katode i temperaturnoga osjetnika

kemijsko inženjerstvo

anodni elektrolitni sloj

površinski sloj otopine u dodiru s anodom čiji je sastav različit od sastava većega dijela otopine

strojarstvo

anodni inhibitor

korozijski inhibitor koji usporava anodnu korozijsku reakciju

kemijsko inženjerstvo

anodni kapacitet

količina naboja po jediničnoj masi koju je moguće dobiti elektrokemijskim trošenjem galvanske anode

kemijsko inženjerstvo

anodni otpor rasprostiranja

sastavnica električnoga otpora između anode i udaljene zemlje koja ovisi isključivo o vodljivost elektrolita i geometriji anode

kemijsko inženjerstvo

anodni prsten

korozijski osjetnik koji se sastoji od šest kružnih anoda, titanijeve katode i temperaturnoga osjetnika

kemijsko inženjerstvo

anodni sloj

površinski sloj anode koji se sastoji od produkata reakcije metala od kojega je izrađena anoda s korozivnim okolišem

strojarstvo