struna tražilica

image shadow

temperaturni koeficijent otpora

veličina koja opisuje promjene električnoga otpora i otpornosti vodiča pri porastu temperature

fizika

tenzor

geometrijski objekt koji je proširenje pojma skalara i vektora

fizika

tenzor tromosti

tenzor koji određuje vezu između zamaha krutoga tijela i njegove kutne brzine

fizika

teorem spina i statistike

matematička veza spina čestice i statistike koja opisuje mnoštvo takvih čestica

fizika

teorija kaosa

grana primijenjene matematike utemeljena na otkriću da male promjene početnih uvjeta mogu dovesti do nepredvidljivoga ponašanja nelinearnih dinamičkih sustava

fizika

teorija relativnosti

teorijsko tumačenje pojava koje obuhvaća relativistička fizika

fizika

teorija slobodnog elektrona

teorija zasnovana na pretpostavci da se elektroni u metalu gibaju kao plin slobodnih čestica koje međusobno ne djeluju

fizika

teorija struna

pokušaj objašnjenja svih čestica i temeljnih sila jedinstvenom teorijom s pomoću jednodimenzijskih niti umjesto bezdimenzijskih čestica

fizika

teorija superstruna

teorija struna koja uključuje supersimetriju

fizika

teorija svega

temeljna teorija koja jedinstvenim modelom teži ujediniti gravitacijsko, elektromagnetsko, slabo i jako međudjelovanje i opisati sve opažene pojave u prirodi

fizika