struna tražilica

image shadow

sila

uzrok promjene gibanja čestice ili tijela

fizika

sila teretnica

sila kojom tijelo u zraku ili drugom fluidu pritišće na podlogu

fizika

sila teža

sila koja djeluje na tijela u blizini Zemljine površine, približno je usmjerena prema središtu Zemlje i iznos joj je jednak umnošku mase i lokalnoga ubrzanja

fizika

sila trenja

disipativna sila koja djeluje na tijelo pri relativnome međusobnom gibanju dvaju tijela koja se dodiruju

fizika

silnice

zamišljene linije koje prikazuju smjer i iznos nekoga vektorskog polja sila, pri čemu je smjer polja u nekoj točki prostora određen smjerom tangente, a iznos polja gustoćom silnica

fizika

silnice električnoga polja

zamišljene usmjerene linije koje izlaze iz pozitivnih električnih naboja, a završavaju u negativnim električnim nabojima te svojom gustoćom i oblikom zorno prikazuju iznos i smjer električnoga polja

fizika

silnice magnetskoga polja

zamišljene zatvorene krivulje koje svojim oblikom i gustoćom prikazuju gustoću magnetskoga toka u nekome dijelu prostora

fizika

simens

jedinica sustava SI za električnu vodljivost

fizika

simetrija

svojstvo sustava, geometrijskoga lika ili matematičkoga izraza da se ne mijenja kada se na njega primijeni neki postupak ili operacija

fizika

simetrija u kristalu

osnovno svojstvo prostornoga periodičnog rasporeda strukturnih motiva u kristalu definirano simetrijskim elementima

fizika