struna tražilica

image shadow

odsutni difrakcijski maksimum

difrakcijski maksimum koji nije moguć zbog određenih simetrijskih elemenata prostorne grupe kristala

fizika

odsutnost difrakcijskoga maksimuma

teorijska nemogućnost pojave difrakcijskoga maksimuma zbog određenih simetrijskih elemenata prostorne grupe kristala

fizika

odzračnost

mjerna veličina koja opisuje zračenje plošnoga izvora

interdisciplinarne prirodne znanosti

Oerstedov eksperiment

eksperiment kojim je prvi put otkriveno da električna struja prouzročuje nastanak magnetskoga polja

fizika

ogib čestičnoga snopa

pojava pri kojoj se čestični snop ponaša kao val te skreće iza zapreke

fizika

ogib elektromagnetskih valova na kristalu

pojava pri kojoj elektromagnetski val nakon prolaza kroz kristalnu rešetku na udaljenom zastoru daje ogibnu sliku koja razotkriva detalje kristalne strukture

fizika

ogib svjetlosti na pukotini

pojava pri kojoj svjetlost koja prolazi kroz pukotinu zbog ogiba daje tipičnu ogibnu sliku na udaljenome zastoru

fizika

ogib svjetlosti na rešetki

pojava pri kojoj svjetlost koja prolazi kroz optičku rešetku zbog ogiba daje tipične ogibne pruge na udaljenome zastoru

fizika

ogib vala

svojstvo vala da zaobilazi zapreku

fizika

Ohmov zakon

zakon koji tvrdi da postoji linearna ovisnost između električnoga napona i električne struje koju taj napon prouzročuje

fizika